Qui som - Ateneuhortenc.cat

Ateneu Hortenc
Fundat al 1863
Vaya al Contenido

Qui som

Qui som?
L’Ateneu Hortenc és l'entitat més antiga de Barcelona. Inscrita amb el número 994, amb activitats continuades.
Va ser fundat per un grup de veïns d'Horta que concorrien al cafè de Can Balada, al poble de Sant Joan d'Horta, allà per l'any 1863.
El primer local social que va tenir l'entitat va ser a una planta baixa de la plaça major avui de Santes Creus. El primer president fou el senyor Manel Bartoneus i Rovira, el qual va fer un reglamento estatuts que fou aprovat pels socis, en junta general l'any 1873.
Aquests Estatuts de funcionament de l'entitat varen ser presentats al llavors Governador Civil de Barcelona, senyor J. de Aldecoa, i varen ser aprovats i signats el 17 d'agost de 1877.  El primer nom de I’Ateneu va ser el de CÍRCULO HORTENSE.
Deis primers reglaments o estatuts, és important veure la tasca social que feia I'Ateneu per als socis de l’entitat: Deis articles del reglament podem treure coses com aquesta: «Es crea aquest círcol per a fomentar l'ensenyament proporcionar jocs d'esbarjo i facilitar als socis els mitjans per intruir-se en lectura, escriptura, gramàtica, matemàtiques, funcions teatrals, cants, etc.»
Després que el poble de Sant Joan d'Horta fou annexionat a Barcelona l'any 1904, l'entitat va passar certes dificultats, per aquest temps l'entitat va canviar de nom i es deia "Ateneo Obrero Hortense", les dificultats començaren quan es va haver de deixar el local perquè no es podia pagar el lloguer.
D'una manera provisional es va instal·lar I'Ateneu en uns baixos del carrer Horta, 34 i va ser llavors quan els socis i la junta es va dedicar a buscar un local o terreny per la seu de I'Ateneu. Aquest local es va travar en el carrer de Pere Pau i és l'actual ubicació de I ‘Entitat.
  Per l’adquisició d'aquest local, es van rejuntar els diners mitjançant unes obligacions de 25 pessetes cadascunes que varen comprar els socis i que gràcies, a més, de l'aportació deis senyors Francesc Sans varen fer possible la compra i adequació del nou local, ocupar en aquell moments per la Societat Fraternitat Republicana.
  L’import de la compra i adequació de l'edifici fou de 45.000 pessetes que es varen cobrir ambles 1.000 obligacions de 25 pessetes i una hipoteca de 30.000 pts. de la Caixa de Pensions. Tot això succeí entre l'any 1 925 i 1 926. Sent president el Sr. Miquel Grau.
A partir de 19 39 I'Ateneu va tornar a canviar de nom, aquesta vegada amb la denominació d'Ateneu Cultural Hortense, que recorda amb el seu nom un deis fins per al què fou fundat: la difusió de la cultura a nivell popular.
A part d'unes obres fetes a l'any 1935 i les que s'han fet per actualitzar el locals públics sortida d’emergència, instal·lacions elèctrica, detecció d'incendis, etc.) i també per procurar una millar comoditat al soci, com ha estar la instal·lació de l'aire condicionar pera l'estiu i la calefacció a gas per l’hivern, l'edifici és el mateix que varen aconseguir aquells homes amb la seva aportació tan directa, i és per això que !'actual edifici de I'Ateneu és propietat deis socis.
Amb aquest coneixement pretenem que els nostres socis i sòcies s'engresquin cada dia més a les activitats de la nostra entitat per tal de què I'Ateneu sigui el que tots volem: una entitat activa o oberta a tots els verns i veïnes del barrí d'Horta.
També hem de tenir en compte que l'any 1997 l'ajuntament l'hi concedeix la medalla d'or de la ciutat i a l'any 2002 el 18 de desembre li és atorgada per la Generalitat de Catalunya la creu de Sant Jordi en acte presidit per llavors President de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol.
Per ajustar definitivament les instal·lacions a les normes vigents ha estat remodelada la Sala d'Actes donant-li un caire més modern i ajustant-la a les normatives de seguretat com és l'eliminació de la fusta, detecció d'incendis, sortida d'emergència, instal·lació elèctrica, aire condicionar i calefacció a l'hivern.
C/ Pere Pau, 8  - 08032 - Barcelona  -  933573040
Contacte

93 357 30 40

ateneuhortenc9@gmail.com
Regreso al contenido