Biblioteca - Ateneuhortenc.cat

Ateneu Hortenc
Fundat al 1863
Vaya al Contenido

Biblioteca

Serveis
LA BIBLIOTECA I L'HEMOROTECA
En els seus primers dies, l'Ateneu Hortenc disposava d'allò que avui podríem considerar una primerenca concepció de biblioteca o sala de lectura, si bé, ara, desconeixem el volum de llibres de què es composava i els títols o autors que predominaven en els seus estants.
Sabem també que aquesta associació es valia de la premsa com a instrument per a la instrucció, en tant que les notícies que hi apareixien eren motiu de debat i tertúlia entre els seus membres. En les discussions, desenvolupaven llur capacitat d'anàlisi crítica, així com la declamació i l'oratòria, dues disciplines que formaven part del concepte més bàsic d'educació. Amb el pas del temps, la Biblioteca de l'Ateneu va esdevenir un dels eixos cabdals de l,entitat.
La seva plena consolidació va tenir lloc als anys trenta del segle XX, moment en què se li va dedicar un capítol sencer en els estatuts de 1935, capítol pel qual es disposaven els preceptes bàsics per a la seva gestió i bon funcionament. La principal via de creixement del seu fons bibliogràfic ha estat per mitjà de donacions, efectuades per socis, institucions públiques o altres entitats privades. De fet, la compra de llibres, a criteri del bibliotecari, no es va formalitzar fins als anys trenta, arran de l'aprovació dels estatuts de 1935.
Amb anterioritat als estatuts citats, la secció encarregada de la Biblioteca no gaudia d'un pressupost suficient per ai desenvolupament d'unes línies específiques per a l'adquisició de llibres. Les compres i donacions de llibres van permetre que la Biblioteca de l'Ateneu Hortenc arribés a comptar amb un conformat bibliogràfic conformat per un total aproximant de sis-cents títols,
Malauradament, com acostumava, i acostuma, a passar en moltes biblioteques, es té constància que alguns socis no sempre retornaven els llibres agafats en préstec, circumstància per la qual el bibliotecari havia d'enviar requeriments als interessats amb l'objecte que restituïssin els títols que faltaven, Actualment, la Biblioteca segueix oberta als socis, els quals poden accedir al fons bibliogràfic sempre que ho requereixin.

93 357 30 40

ateneuhortenc9@gmail.com
Regreso al contenido